Tobaksfri skola

Vision

Alla elever och anställda på Katedralskolan ska ha en god hälsa.

Katedralskolan arbetar för att vara en skola med hälsoprofil, där psykiskt och fysiskt välbefinnande är i fokus för en sund livsstil. God sömn, låg stressnivå, bra kosthållning, fysisk aktivitet och en frihet från alkohol, narkotika, tobak och doping är grunden.

Mål

En tobaksfri skoltid.

Detta innebär att alla elever och anställda avstår ifrån att röka och snusa under hela skoldagen samt vid övriga skolaktiviteter.  Skolan ska vara en skyddande miljö som minskar risken att någon elev börjar röka.

Delmål

Alla elever och anställda ska ha en tobaksfri skola.

Detta innebär att alla elever och anställda avstår ifrån att röka och snusa inom skolans område.