Stöd och hjälp

Läxhjälp och extra stöd

STUDIECENTRUM

Studiecentrum är bemannat av lärare en stor del av dagen och du har möjlighet att få extra stöd i flera olika ämnen. 

Du kan gå dit för att få extra hjälp oavsett om du har det jobbigt i något ämne eller om du vill jobba mot högre betyg. Kanske vill du få extra hjälp inför ett prov eller en inlämning?

För att se schema/bemanning i studiecentrum går du till schema för studiecentrum.

IKT-stöd i biblioteket

Hjälp med inloggning, mail m.m.
Torsdagar kl. 12.00-14.00

Tips för strukturering

Digitala hjälpmedel för underlätta strukturering av vardagen och skolgången.
http://www.vaxjo.se/katedralskolan-startsida/elevinformation/Studiestrategier/


Speciallärare

På Katedralskolan kan du få hjälp och stöd av speciallärare Ann-Sofie Wilhelmsson, Karoline Thörne.

Om du har behov av stöd i din studiesituation kan du t.ex. få hjälp med:

 • Lästräning
 • Stavningsträning
 • Skrivträning med hjälp av dator
 • Inlästa läromedel och andra talböcker
 • Studieteknik
 • Tips på olika datorprogram som du själv kan träna med
 • Muntliga prov
 • Förlängd provtid
 • Andra kompensatoriska hjälpmedel
   

Kontakt
Karoline Thörne
Tel:0470-414 58 

Ann-Sofie Wilhelmsson
Tel: 0470–417 48

E-post: Detta är en e-postadress