Lämna ditt avfall

I Växjö finns det flera olika ställen där du kan sortera och lämna ditt avfall.

Återvinningscentralerna tar emot grovavfall, trädgårdsavfall och farligt avfall.

Mer om återvinningscentraler… 

Avfallsanläggningen Häringetorp tar emot stora mängder grovavfall eller osorterat grovavfall.

Mer om avfallsanläggningen Häringetorp…

Återvinningsstationer finns placerade på olika ställen. Här kan du lämna tidningar och förpackningar av olika slag.

Mer om återvinningsstationer…

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 augusti 2017
Bygga och bo