Bygga hus

Det är mycket du ska tänka på när du ska bygga och du har säkert många frågor om hur du ska gå tilllväga, vad det kostar och vad ska du börja med.

Här är en checklista med exempel på ritningar som ska vara med i en ansökan om bygglov eller startbesked när du ska bygga en- och tvåbostadshus och fritidshus.

Några saker som är viktiga att komma ihåg när du söker bygglov:

 • Kontrollera att allt finns med innan du lämnar in ansökan om lov. Om din ansökan är komplett när den kommer in till oss, går det snabbare för dig att få beslut om bygglov.
 • Ritningar och underlag kan du göra själv eller låta en fackman ta fram. Det går bra att rita för hand eller på dator. Det viktiga är att de är tydliga, detaljerade och enkla att läsa.
 • All ny byggnation ska vara tillgänglig för alla.
 • I ansökan om lov ska du ange vem som är kontrollansvarig. Läs mer om det i "Får jag bygga" från Boverket.
 • Finns en detaljplan för det område där din fastighet ligger? I så fall gäller andra regler än för de fastigheter som ligger i ett område utan detaljplan. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

En bygglovsansökan ska innehålla...

Det är viktigt att din ansökan är komplett när den skickas in. Det gäller både själva ansökan, men även olika handlingar som ska skickas med, till exempel ritningar.

 • Fasadritningar, skala 1:100. Byggnadens alla fasader ska redovisas.
  - Befintlig och blivande mark
  - Väderstreck för aktuell fasad
 • Planritning, skala 1:100. Alla våningsplan ska redovisas, även källare och loft.
  - Redovisa alla yttre mått, både för befintliga och tillkommande delar
  - Redovisa rumsfunktioner med fast inredning och möbleringsförslag för alla våningsplan
  - Sektionsmarkeringar (se A-A på bilden till höger)
 • Sektionsritning, skala 1:100
  - Byggnadshöjd
  - Nockhöjd
  - Rumshöjd
  - Taklutning
 • Situationsplan, skala 1:500. En situationsplan får vara högst fem år gammal. Aktuell nybyggnadskarta, primärkarta eller lantmäterikarta beställer du på Växjö kommun.
  - Alla byggnader ska vara redovisade
  - Byggnationens placering och mått ska vara tydligt utsatta
  - Föreslagen färdig golvhöjd (F.G.)
  - Vid tillbyggnad är det viktigt att du markerar de nya byggnadsdelarna tydligt.

Viktigt att tänka på

Beskriv alltid hur byggnaden är färgsatt och vilket material som används till tak, fasad och fönster. Vid om- och tillbyggnad ska det framgå av ritningarna hur byggnaden ser ut i dag.

 • Om du skickar in bilder och kartor i pappersformat ska ritningarna vara i format A3 eller A4.
 • Om du skickar in bilder och kartor i digitalt format ska de vara sparade i PDF- eller TIF-format. Inte DWG eller andra format.
 • När du ansöker räcker det med ett (1) ex av ansökan och medföljande handlingar såsom ansökan, ritningar, foto med mera.
 • Tänk på att om du ansöker digitalt, behöver vi även en papperskopia på alla handlingar.


Bygglov för ett helt nytt hus kostar runt 50 000 kr men det beror på...

Vi tar ut avgifter för de tjänster som ingår i bygglovet. I den totala bygglovskostnaden kan till exempel handläggning av bygglovet, startbesked, planavgift, nybyggnadskarta och husutstakning ingå. Om det gäller ett stort bygge eller om det avviker från gällande planer kan kostnaden blir högre. Välkommen att kontakta oss om du vill veta vad som gäller för ditt planerade bygge.

Byggnation i Sverige styrs av Plan- och bygglagenlänk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2017
Bygga och bo