Vill du bada med rent samvete?

Mitt vatten är ditt vatten - ett evigt kretslopp. Vi är många i Sverige som jobbar för friskt vatten och rena sjöar och hav.

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel, och vi har tillgång till det varje dag året runt. När du har använt vattnet tas det om hand direkt i ditt hem och renas innan det går ut i kretsloppet.

Vi vet från undersökningar att vatten är för många en icke-fråga, samtidigt som vi står inför ett antal utmaningar; klimatet förändras, vi använder allt fler kemikalier i vår vardag och våra ledningar och reningsverk behöver rustas upp. För ledningarna ansvarar kommunen. Men det som hamnar i avloppet är något som vi alla ansvarar för och idag står privathushållen för stor påverkan på vårt vattensystem.

Mitt vatten är ju ditt vatten och rent vatten är viktigt. Din insats gör skillnad. Med enkla handlingar i din vardag hjälper du till att bidra till friskt vatten, rena sjöar och hav.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2017
Bygga och bo