Fritidsgårdar

I Växjö kommun finns åtta fritidsgårdar, i huvudsak förlagda till de kommunala högstadieskolorna.

Fritidsgården är en plats där alla kan känna sig välkomna. Verksamheten vänder sig huvudsakligen till ungdomar från 13 - 16 år. Ett trettiotal fritidsledare jobbar med att möta ungdomarna i den öppna verksamheten samt skapa aktuella arrangemang för hela kommunen. All verksamhet är drogfri.

Fritidsgårdarna tillsammans med Kulturskolan ingår i enheten Ungas Fria Tid. Gemensamt skapar verksamheterna en hållbar organisation för meningsfulla, upplevelsebaserade och utvecklande aktiviteter för barn och unga inom kultur, rörelse och friluftsliv. Verksamheterna bedrivs under både skoltid och på den fria tiden.

Tillsammans med arbete och välfärd samt kultur- och fritidsförvaltningen samarbetar vi kring ungdomsfrågan på olika nivåer. Du hittar allt som händer på fritidsgårdarna på webbplatsen: www.vaxjo.se/vaxapp

Har du frågor vänd dig till Fritidsgårdschef peter.johansson@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2017
Förskola och skola