Förskoleklass

Alla barn erbjuds plats i förskoleklass från och med höstterminen det år de fyller sex år.

Förskoleklass är en frivillig skolform som bedrivs i skolan under 525 timmar per läsår, oftast 15 timmar per vecka, under skolans läsår och är kostnadsfri. Barnet har även rätt till plats på fritidshem om föräldrarna arbeterar och/eller studerar.

Vårdnadshavare till barn som fyller sex år under året får i mitten av januari månad ett brev från utbildningsförvaltningen som innehåller information om hur skolvalet går till. Om du vill ansöka om en annan skola än den reserverade skolan under läsåret, kontakta skolans rektor.

Förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande, och ligga till grund för den fortsatta skolgången. I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans pedagogik.

För att veta mer om skolorna, dess profilering, pedagogisk inriktning, matsedlar, nyheter och mm, gå till skolornas hemsidor på www.vaxjo.se/grundskolor eller klicka på länkarna till höger.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2017