Fritidshem

Fritidshem finns vid samtliga skolor för barn i åldern 6-12 år. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet som kompletterar skolan.

Fritidshemmet erbjuder barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem åt sina barn. Barn har inte rätt till plats om föräldrarna är föräldraledig eller arbetslösa.

På vissa skolor bedrivs öppen fritidsverksamhet för barn i åldern 10 - 12 år. Kontakta skolans rektor för mer information om den öppna fritidsverksamheten.
Fritidshemmen har möjlighet att stänga sin verksamhet tre dagar per år för fortbildning. 

Sök fritids

Du ansöker om fritidshemsplats genom webben/Dexter.
Vill du säga upp platsen görs det via webben/Dexter senast en månad innan barnet slutar. Du får betala avgift under uppsägningstiden, som är en månad. 

Avgift

Följande avgifter gäller från och med den 1 januari 2017:  

  • Barn 1: 2 % av inkomsten, högst 908 kr/mån
  • Barn 2: 1 % av inkomsten, högst 454 kr/mån
  • Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 454 kr/mån
  • Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler

Lovverksamhet

Verksamhet för skolbarn, som har behov av omsorg endast under skolans lov, debiteras per hel vecka enligt skolbarnomsorgstaxa (se ovan). 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2017