Ansökan

I år finns ingen yrkeshögskoleutbildning att ansöka till på Växjö Yrkeshögskola.

Du kan däremot söka Frontend-utvecklare på EC Utbildning härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finner du annars datum, ansöknings-instruktioner och övrig information som kan vara bra att veta när du ska skicka in din ansökan. 

Vad händer om jag missar sista ansökningsdag?

Om du har missat att skicka in din ansökan senast sista ansökningsdag ber vi dig kontakta oss eller kontrollera på vår hemsida om utbildningen du söker har fått förlängd ansökningstid. I det fall utbildningen har fått förlängd ansökningstid gäller sista ansökningsdatum enligt hemsidan.

Hur vet jag att ni har mottagit min ansökan?

Du får ett kontrollbesked via e-post så snart vi har registrerat din ansökan. Kontrollbeskedet är en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan.

Ansökningsinstruktioner

Förutom en ansökningsblankett ska du skicka in handlingar som visar att du har de förkunskaper som krävs för utbildningen.

Arbetsintyg

Om du skickar in arbetsintyg ska de innehålla information om:

  • När du arbetat, start- och slutdatum
  • Hur mycket du arbetat, angivet i heltid, procentsats eller antal timmar för perioden
  • Intyget ska vara undertecknat av arbetsgivaren och daterat efter att arbete upphört. Om det är en pågående anställning ska detta framgå.

Betyg

Du måste skicka in alla handlingar som styrker behörighet.

Merithandlingar

Om du skickar in merithandlingar, skicka aldrig original. Du ska skicka in vidimerade kopior och tänk på att alla dina handlingar ska vara märkta med namn och personnummer.

Antagningsbesked

Under maj månad och en bit in i juni handlägger och behandlar vi din anmälan till höstterminen aktuellt år. 

Efter detta beslutar ledningsgruppen om antagning.

Ditt antagningsbesked skickas normalt sett i slutet av juni eller i början av juli. Om du är antagen eller reservplacerad måste du svara på antagningsbeskedet för att behålla din plats.

Viktiga datum

1 maj

Sista ansökningsdag för samtliga utbildningar.

20 juni

Sista datum för att skicka in betyg och andra merithandlingar. För att arbetslivserfarenheten ska räknas behövs arbetsgivarintyg innehållande start- och slutdatum samt omfattning (hel-/deltid eller timmar) på anställningen. 

Augusti

I slutet av augusti är det upprop och terminsstart för våra nya studerande. Uppropet är obligatoriskt och det är viktigt att du kommer i tid.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2017
Förskola och skola