Växjö kommuns mångfaldspris
2017

Kommunstyrelsen i Växjö kommun har utsett vinnarna av mångfaldspris 2017 som är kamsportsföreningen Växjö Titans för samhällsperspektivet och Lyckans höjd HVB för Växjö kommuns verksamheter/arbetsplatser.

Grattis pristagare av Växjö kommuns mångfaldspris 2017!

Växjö Titans

Motivering: Växjö Titans är en förening som arbetar långsiktigt och aktivt för jämlikhet och för att motverka och ifrågasätta begränsande normer. Växjö Titans menar att samhörighet och trygghet är något som skapas tillsammans. Klubben strävar efter att alla ska känna sig trygga, sedda och
accepterade oavsett könsuttryck, etnicitet, religion, utseende och sexuell läggning. Klubbens motto "bakom varje individ står ett helt lag" är ett led i arbetet för ett sammanhållet Växjö.

Växjö Titans är ett bra exempel på att idrottsföreningar är viktiga för att bidra till mångfalden och sammanhållningen i Växjö kommun.

Lyckans höjd HVB (hem för vård och behandling)

Motivering: Lyckans höjd har med beslutsamhet och stort engagemang arbetat för att ta tillvara olika personligheter, bakgrunder, ursprung, åldrar och erfarenheter, för att skapa en trygg och framgångsrik verksamhet. Personalen på Lyckans höjd ser olikheterna hos medarbetarna och ungdomarna som styrkor. Arbetsplatsen Lyckans höjd är ett gott exempel på vad mångfald kan åstadkomma för arbetsglädje och resultat.

Det är viktigt att i sammanhanget framhålla att det finns många hem för vård och behandling inom Växjö kommun som gör ett fantastiskt arbete med sitt stora och viktiga uppdrag och priset kan därför på ett sätt ses att tillfalla alla HVB. Detta år var det Lyckans höjd som nominerades och fick priset för sitt arbete inom sitt unika och engagerade arbetslag. 

Bakgrund

Växjö kommuns mångfaldspris delas ut till Växjöbor, företagare, organisationer och arbetsplatser inom Växjö kommunkoncern som arbetat för mångfald, sammanhållning och likabehandling av människor.

Priset är tvådelat:

- Ett pris för samhällsperspektivet "Ett sammanhållet Växjö" för företag, organisationer, enskilda personer.

- Ett för verksamhet- och medarbetarperspektivet för Växjö kommuns verksamheter/arbetsplatser.

Samtliga nominerade kandidater

Externa
Anna Nordström
Östers IF för projektet Öster i Samhället
Växjö Titans
Ilham Abdullah
BTK Frej

Växjö kommuns verksamheter/arbetsplatser
Lyckans höjd HVB (hem för vård och behandling)
Kontaktcenter
Utbildningsförvaltningen
Landningsbanan tillsammans med brobyggare

Alla nominerade är vinnare!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 januari 2018
Hållbarhet och miljö