Registrering och godkännande

Många livsmedelsanläggningar ska bara registreras hos miljö- och hälsoskyddskontoret innan de startar. Endast ett fåtal livsmedelsanläggningar behöver godkännas i förväg.

Industrier, restauranger, livsmedelsbutiker och mobila verksamheter ska skicka in en anmälan om registrering till miljö- och hälsoskyddskontoret senast 2 veckor innan verksamheten ska påbörjas. Anmälan om registrering ska även göras vid ägarbyten.

Det kan vara andra myndigheter som du behöver kontakta när du ska starta en livsmedelanläggning. Klicka på länken "verksamt.se" i kolumnen till höger. Där kan du skapa en personlig checklista som ger dig en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna och de tillstånd du behöver söka.

Ändringar ska anmälas

Ändringar i befintlig verksamhet som ombyggnationer, förändringar i sortiment eller tillverkningssätt ska anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Vissa lagkrav gäller alla livsmedelsföretag,  t.ex. personlig hygien, krav på anläggning, produktstyrning och egenkontroll.

Verksamheter som ska godkännas

För så kallade animalieanläggningar, som t.ex. slakterier, mejerier och fiskanläggningar, krävs ett godkännande från myndigheten innan verksamheten startar.

Verksamheter som varken behöver godkännas eller registreras:

  • Verksamheter där privatpersoner tillfälligt hanterar livsmedel i liten skala. Exempelvis försäljning till allmänheten vid aktiviteter som kyrkbasarer och julmarknader.
  • Primärproducenter som levererar små mängder primärprodukter direkt till konsument eller till detaljhandel som levererar direkt till konsument, med undantag för hönsägg som måste klassificeras i ett godkänt äggpackeri innan de levereras till detaljhandeln.

Har du funderingar om din verksamhet behöver registreras eller inte, kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2017
Jobb och företag