Tobaksförsäljning

Tobaksförsäljning ska anmälas till miljö- och hälsoskyddskontoret. Du måste också bifoga ett egenkontrollprogram som innehåller rutiner för hur du och dina anställda följer åldersgränsen och andra tobaksbestämmelser.

Som tobaksförsäljare har du ansvaret för att både du och dina anställda följer tobakslagen. Det ska finnas skrivna rutiner för det  i ett egenkontrollprogram som skickas med anmälan. Att sälja tobaksvaror utan att ha anmält till kommunen kan ge dagsböter eller fängelse i upp till sex månader.

Tobakslagen

Tobakslagen innehåller bestämmelser för handeln med tobak, bland annat för att hindra att barn och ungdomar börjar använda tobak. Bestämmelserna talar till exempel om:

  • hur marknadsföring och reklam för tobaksprodukter får utformas och placeras.
  • att det är förbjudet att sälja tobak till någon som inte fyllt 18 år.
  • att det ska finnas skyltar om åldersgränsen i butiken.
  • att tobaksvaror ska ha svensk varningstext
  • att cigaretter inte får säljas styckevis.

Den som säljer tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år kan dömas till böter eller fängelse i 6 månader. Vid allvarligare eller upprepade överträdelser kan kommunen förbjuda tobaksförsäljning i upp til sex månader

Blankett

Anmäl tobaksförsäljning genom att skriva ut och fylla i blanketten till höger. Där finns också ett förslag på egenkontrollprogram. Använd det gärna och anpassa till din egen verksamhet. Det är viktigt att all personal är bekanta med egenkontrollprogrammet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 augusti 2017
Jobb och företag