Att lämna anbud

 • Alla upphandlingar utom s.k direktupphandlingar offentliggörs i allmän tillgänglig nationell databas.  
 • Aktuella upphandlingar i Växjö kommun annonseras förutom i allmänt tillgängliga databaser även på: www.vaxjo.se  klicka på fliken ”jobb och företag” och klicka sedan på ”upphandlinga & e-handel”  
 • På: www.vaxjo.se får man tydlig information om planerade, pågående samt avslutade upphandlingar och allmän information kring offentlig upphandling. 
 • Komplett förfrågningsunderlag kan direkt inhämtas digitalt för respektive upphandling. 
 • Du som anbudsgivare kan enkelt lämna anbud elektroniskt! Instruktioner framgår av förfrågningsunderlaget.
 • Ett anbud behöver inte ha någon särskild design eller lay-out. Det viktigaste är att svara så tydligt som möjligt på det som efterfrågas i underlaget.
 • Läs igenom förfrågningsunderlaget noga! 
 • Vid oklarheter: FRÅGA ansvariga upphandlare eller andra kontaktpersoner som nämns i underlaget omgående! 
 • Tänk på s.k. Ska-krav! dessa måste besvaras, för vissa frågor krävs att man som anbudsgivare accepterar genom att kryssa ”ja” i en ruta, medan andra ska-krav kräver dels ett ”ja” dels att bevis i någon form av dokument bifogas anbudet.  Att kryssa i en ruta med ”ja” och inte bifoga ett bevis kan leda till att anbudet inte tas upp till prövning.
 • Anbud måste lämnas in tid! Sista datum framgår alltid av annons och förfrågningsunderlag.
 • Upphandlingsenheten samarbetar med skatteverket för att förebygga skattebrott och oseriösa anbud.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017
Jobb och företag