Inköps- och e-handelssystem

Sedan 2010 har Växjö kommun ett inköps- och e-handelssystem för beställningar. Leverantörer med avtal med kommunen kommer att synliggöras i systemet.

Leverantörer med avtal med Växjö kommun kommer att beröras av det nya inköpsstödet. E-handelssystemet i Växjö kommun gör att leverantörer  kommer att beröras av e-faktura och hanteringen av beställningar-order genom det nya inköpsstödet hos Växjö kommun. Redan vid anbud efterlyser kommunen uppgifter om möjligheter för e-handel.  Inköpsstödet hanteras av personal från Upphandlingsenheten och Ekonomikontoret, KLF, Växjö kommun.

För ett gott samarbete och för att efterlyst information samt uppgifter från er ska hamna rätt krävs en tydligt utsedd kontaktperson hos ert bolag i samarbete med Växjö kommun. För frågor om e-handelssystemet kontakta Upphandlingsenheten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2017
Jobb och företag