11gården

Centrum för arbete och studier

Verksamheten på 11gården består av två delar; Unga och Arbetsmarknad. Du blir hänvisad till 11gårdens verksamhet när du söker ekonomiskt bistånd. Det är förvaltningen Arbete och Välfärd och Utbildningsförvaltningen som samverkar för att på bästa sätt hjälpa unga och vuxna med karriärplanering, kompetenshöjning och aktivt jobbsökande. Alla som är hos oss har möjlighet att studera ämnen som svenska, engelska, matematik och mediekurser på olika nivåer. Friskvård är också ett viktigt inslag i hela verksamheten.

11gårdens datorsal
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2017
Jobb och företag