Barnomsorg

Barn ska inte behöva vara ensamma när deras föräldrar arbetar.

Kommunen ordnar barnomsorg för barn.
Barnomsorg är från barnet är 1 år till barnen börjar skolan.

Barnomsorg är förskola eller pedagogisk omsorg.
Pedagogisk omsorg kallades tidigare för dagmamma.

Om föräldrarna är hemma med småsyskon 
får de äldre syskonen vara i barnomsorgen.
De får vara i barnomsorgen 15 timmar i veckan. 

Det är chefen på förskolan som bestämmer
vilka dagar barnen får vara i barnomsorgen.
Chefen bestämmer också vilka tider
som barnet får vara på förskolan.

Om föräldrarna söker arbete får barnen vara i barnomsorgen.
Föräldrarna betalar för barnens barnomsorg. 

Det året som ditt barn fyller 3 år får barnet gå på allmän förskola.
Barnet får börja allmän förskola på höstterminen.

Allmänna förskolan börjar när barnet blir 3 år.
Allmän förskola är gratis.  

Om du vill veta mer
kan du ringa till utbildningsförvaltningen.

När du ringer är det viktigt att du vet ditt barns personnummer
och vilken adress du bor på.

Kontakta oss 

Telefon 0470-410 00
E-post info@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2017
Lättläst