Upphandling

Varje år köper kommunen olika varor och tjänster.

Varor kan vara mat och böcker till skolan.

Tjänster kan vara något som behöver byggas
som vägar eller hus. 

När  kommunen ska köpa varor och tjänster av ett företag
ska kommunen ibland göra en
offentlig upphandling.

Det finns en lag som heter
Lagen om offentlig upphandling.

I den lagen står det vilka regler som gäller
när kommunens ska göra en upphandling.

Kommunen har en upphandlingsenhet.
De som jobbar på upphandlingsenheten
vet vilka lagar och regler som gäller.

Kontakt

Upphandlingsenheten

Telefon 0470- 410 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2017
Lättläst