Bostad där vuxna kan få hjälp

Växjö kommun har tre olika sorters LSS-boenden för vuxna.
  • Servicebostad
  • Gruppbostad
  • Annan särskilt anpassad bostad

Med servicebostad menas att personal kommer hem till dig
och tillsammans gör ni det du behöver hjälp med hemma
och på din fritid. 
När du bor i en servicebostad klarar du mycket själv.
    
Gruppbostad är till för dem,
som behöver hjälp av personal,
som alltid finns mycket nära.

Du kan få hjälp under hela dygnet.

Personalen ser till att du har det bra och ger dig hjälp
när du behöver det.

Du får också hjälp till en bra fritid.
Det kan till exempel vara att promenera i naturen,
gå på kurser, idrotta, dansa eller göra utflykter.

En gruppbostad kan ligga i en villa,
i ett radhus.
Alla ska ha en egen lägenhet
dit personalen kommer och hjälper.
Det ska också finnas andra rum
där hyresgästerna kan vara tillsammans.

En annan särskilt anpassad bostad
är anpassad med till exempel låga trösklar och stort badrum.
Det kan vara bra för den som sitter i rullstol.
Sedan ordnas hjälpen genom personliga assistenter

Du söker bostad hos omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning.

Ring och tala med en handläggare för LSS

Telefon 0470-410 00
Ring mellan klockan 08.00 till 09.30

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2017
Lättläst