Individuell plan - en egen planering

Du har rätt att få hjälp med att planera ditt liv. Det kallas att göra en individuell plan.

Den gör du tillsammans med din handläggare
på kommunen eller med någon på Region Kronobergs
barn- eller vuxenhabilitering.

I den individuella planen skrivs ner vad var och en ska göra.

Det kan vara bra att göra en sådan planering när det
sker en förändring i ditt liv, till exempel om du ska flytta.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2017
Lättläst