Korttidsvistelse - att komma hemifrån ett tag

Om du behöver komma hemifrån under några dagar kan du bo på ett korttidsboende.

Där träffar du andra kompisar och får uppleva nyasaker.

Personal ser till att du har det bra och hjälper
dig om du behöver.

Du kan också gå på en kurs eller åka på ett läger
och få den hjälp du behöver där.

Du söker om korttidsvistelse
hos omsorgsförvaltningens myndighetsavdelning.
Ring och tala med en handläggare för LSS.

Kontakt

Telefon 0470-410 00
mellan klockan 08.00 och 09.30

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2017
Lättläst