Sjukvård i hemmet

Om du inte kan gå till vårdcentralen och behöver sjukvård hemma ska du tala med distriktssköterskan där du bor.

Du kan få sjukvård av en sjuksköterska

eller en undersköterska hemma eller i särskilt boende.

Kontakta distriktssköterskan

Telefon 0470-410 00.

Behöver du sjukvård på kvällen och på natten
kan du få det av kvälls- och nattpatrullen.

Det är Region Kronoberg som sköter sjukhusen,
vårdcentralerna och barnavårds- och mödravårdscentralerna.

Behöver du läkare snabbt på en lördag, söndag eller helgdag
ska du ringa jourläkarcentralen.

Kontakta jourläkarcentralen

Telefon 0470-58 78 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2017
Lättläst