De som bestämmer i kommunen

Det är politikerna som bestämmer i kommunen.

Men det är vi som bor i Växjö som väljer

vilka politiker vi ska ha.

Varje politiker tillhör ett parti.

Ett parti som får många röster
får mer bestämma mer.

För att ta bra beslut måste politikerna
diskutera med varandra
och med dem som jobbar på kommunen.

Besluten kan handla om allt
som kommunen har ansvar för.

Det kan till exempel handla om
att bygga nya daghem,
om vården för äldre männskor,
eller om gator och parker.

Politikerna i kommunen
har oftast vanliga jobb också.

Många politiker arbetar med politik på sin fritid.


Har du frågor till politikerna?

Du kan skicka din fråga med e-post.

Kontakt

E-post kommunstyrelsen@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 juli 2017
Lättläst