Behöver du prata med någon?

Många familjer, barn och ungdomar behöver stöd och hjälp ibland.

Behöver du prata med någon
om dig själv?

Är du orolig för en kamrat?
Vet du om ett barn eller en ungdom
har det svårt eller blir illa behandlad?

Du kan ringa till oss 
om du behöver stöd och hjälp.

När du talar med oss så har vi tystnadsplikt.
Vi får inte berätta för någon annan
om det du berättar.

När kontoret är stängt och du behöver hjälp som inte kan vänta
kan du ringa 112 och fråga efter sociala beredskapen.

Vill du veta mer?

Kontakt

Telefon 0470-410 00 eller 0470-435 90
E-post barn.familj@vaxjo.se


Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 november 2017
Lättläst