Avgifter och taxor

Avgift för transport av avliden

Avgift för förberedande föräldrautbildning vid ansökan om medgivande för mottagande av barn för internationell adoption

Avgifter för upplåtelse av offentlig plats
Beskriver de avgifter kommunen tar ut om någon vill använda kommunal mark till någon aktivitet.

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
Dokumentet beskriver de avgifter som finns inom äldre- och handikappomsorgen.

Avgiftstaxa för barnomsorg

Avgiftstaxa för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
Om du vill ha ut handlingar på papper från kommunen kan du få betala en avgift.

Felparkeringsavgifter

Parkeringsavgifter i Växjö stad

Priser för fjärrvärme och närvärme

Priser och taxor för elnätet

Renhållningstaxa för Växjö kommun från och med 2018-01-01

Taxa för bostadsmark
Beskriver priset för kommunal mark vid bostadsbyggnation.

Taxa för industrimark
Beskriver priset för kommunal mark för industri, handel m.m.

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet från och med 2011-09-01

Taxa för dispenser för transporttillstånd

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet
Beskriver vilka avgifter som gäller vid tillsyn av t.ex. en restaurang.

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt strålskyddslagen

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn enligt tobakslagen

Taxa för tillsyn över handel med receptfria läkemedel

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning från och med 2017-01-01

Taxa för Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning från och med 2018-01-01

Avgifter för diverse VA-tjänster

Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Köavgift för Växjös kommunala bostadsförmedling

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2018
Politik och demokrati