Projektet E-arkiv

Kommuner och regionförbund i Kronoberg och Blekinge har 2013-2014 genomfört ett gemensamt projekt om e-arkiv.

Informationen på den här sidan riktar sig framförallt till de organisationer som deltagit i samverkan. Dokumentationen kan också vara intressant för personer som arbetar med eller funderar på att starta upp förstudie eller projekt när det gäller elektroniskt bevarande.

Kommunalförbundet Sydarkivera

Resultatet av projektet blev ett beslut att bilda en gemensam arkivorganisation. Följa aktuella projekt via:

http://www.sydarkivera.selänk till annan webbplats

Dokumentation från projektets olika faser:

Under förstudien utreddes olika handlingsalternativ. Det genomfördes också utbildningar och en guide till handlingsalternativ sammanställdes.

Läs mer om förstudien

Under den fördjupade förstudien förankrades resultatet från förstudien och en inriktning mot gemensam arkivorganisation pekades ut. Bland annat genomfördes en översiktlig systeminventering.

Läs mer om den fördjupade förstudien

Slutligen genomfördes en konceptstudie med målsättningen att ta fram underlag för att bilda en gemensam arkivorganisation. Samtidigt genomfördes förberedande aktiviteter med bland annat workshopar om informationskartläggning och informationssäkerhet.

Läs mer om konceptstudien

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Politik och demokrati