Åsa Karlsson Björkmarker

Vilka är dina politiska uppdrag?

Jag är kommunalråd (S) och förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Det innebär att jag också är ledamot och förste vice ordförande i kommunens krisledningsnämnd. Jag är vice ordförande för socialdemokraterna i Växjö och ledamot i socialdemokraterna i Kronobergs distriktsstyrelse. Jag är ersättare i Energy Cities. Är också ledamot i regionförbundets fullmäktige.

Vilka är dina viktigaste frågor?

Den viktigaste utmaningen Växjö står inför idag är att bygga Växjö helt. Det innebär att alla växjöbor ska med in i framtiden och att vi ska möta framtiden på ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart sätt. Den viktigaste investeringen vi kan göra är att investera i våra barn och unga, därför är skolfrågan viktig för Växjös förutsättningar i framtiden. För att nå dit krävs ett starkt och expanderande näringsliv.

Vad är dina främsta visioner?

Ett starkt och jämlikt Växjö där vi har Sveriges bästa skola. Ett Växjö där alla växjöbor kan uppnå sina bästa stämningars längtan.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juli 2017
Politik och demokrati