Nämnderna och deras förvaltningar

I en kommun finns nämnder och förvaltningar. Nämnden är den politiska ledningen för ett speciellt kommunalt område, till exempel skola, miljö eller kultur. Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstemän som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter för nämnderna. 

Nämnderna ska:

  • ansvara för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereda ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomföra beslut som fattas i fullmäktige.

Det är sedan tjänstemän och inte politiker som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen. 

Varje nämnd har en allmänhetens frågestund då du kan komma och ställa din fråga till politikerna. Det kan handla om ett kommande beslut eller ett beslut som tagits och som rör den aktuella nämndens verksamheter.

Nämndernas sammanträdestider 2017

Kommunfullmäktige

24 januari, 21 mars, 18 april, 16 maj, 13 och 14 juni, 29 augusti, 17 oktober, 21 november och 19 december.

Kommunstyrelsen

10 januari, 7 februari, 7 mars, 4 april, 2 och 30 juni, 15 augusti, 5 september, 3 oktober, 7 november och 5 december.

Byggnadsnämnden

25 januari, 22 februari, 23 mars, 27 april, 24 maj, 26 juni, 28 augusti, 25 oktober, 15 november och 13 december.

Kultur- och fritidsnämnden

8 februari, 8 mars, 5 april, 3 maj, 7 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 22 november och 20 december.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

17 januari, 21 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 7 juni, 12 september, 10 oktober, 14 november och 12 december.

Nämnden för arbete och välfärd

8 februari, 1 och 29 mars, 26 april, 24 maj, 21 juni, 30 augusti, 20 september, 18 oktober, 22 november och 14 december.

Omsorgsnämnden

8 februari, 29 mars, 17 maj, 21 juni, 13 september, 25 oktober, 29 november och 20 december.

Tekniska nämnden

26 januari, 27 februari, 30 mars, 20 april, 24 maj, 15 juni, 31 augusti, 28 september, 19 oktober, 23 november och 14 december.

Utbildningsnämnden

18 januari, 9 februari, 15 mars, 19 april, 10 maj, 21 juni, 6 september, 18 oktober, 15 november och 13 december.

Valnämnden

16 februari, 11 maj, 14 september och 16 november.

Överförmyndarnämnden

17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 20 juni, 22 augusti, 12 september, 10 oktober, 14 november och 12 december.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2017
Politik och demokrati