Protokoll, föredragningslista och kallelse - byggnadsnämnden

Tid Måndagen den 28 augusti, klockan 14.00
Plats A-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18, Växjö

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden 2017-08-28

 1. Val av justerare
 2. Information och frågor
 3. Redovisning av delegationsbeslut
 4. Handlingar som för kännedom överlämnas till nämnden
 5. Budgetuppföljning 2017
 6. Ansökan om tillstånd för uppförande av skyltar i Växjö
  kommun
  Remiss
 7. Utvärdering av tidsfrister och förslag till sanktioner
  Remiss
 8. Del av BERGKVARA 6:1, Räppe, Växjö kommun
  Detaljplan för verksamhetsmark. Uppdrag
 9. FLÄKTEN 8, Öster, Växjö kommun
  Planbesked
 10. GRIPEN 11, Centrum, Växjö kommun
  Planbesked
 11. UNAMAN 9, Centrum, Växjö kommun
  Planbesked
 12. STRÖMSBORG 9, Räppe, Växjö kommun
  Detaljplan för bostäder. Antagande
 13. VILLBO 5, Öster, Växjö kommun
  Detaljplan för bostäder. Antagande
 14. *STOCKE 1:2, Söraby, Växjö kommun
  Strandskyddsdipsens samt förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus och garage
 15. *KRAMPHULT 1:22, Lammhult, Växjö kommun
  Strandskyddsdispens samt förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus
 16. *PLUTONEN 4, Regementsstaden, Växjö kommun
  Marklov för fällande av träd
 17. *VÄXJÖ 10:2, Söder, Växjö kommun
  Bygglov för uppförande av torn och nybyggnad av teknikbod
 18. *GÅRDSBY-NOTTERYD 1:15, Gårdsby, Växjö kommun
  Bygglov för uppsättande av plank
 19. *PROPSEN 4, Teleborg, Växjö kommun
  Bygglov för fasadändring, inbyggnad av entréparti
 20. *SJÖSÅS 1:45, Braås, Växjö kommun
  Bygglov för tillbyggnad av affärshus
 21. *(Borttagen uppgift enligt PuL) Norremark, Växjö kommun
  Anmälan om olovlig byggnation. Byggsanktionsavgift
 22. *TORSÅS 17:4, Ingelstad, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage/förråd
 23. *TEGNABY-TOFTA 4:17, Tegnaby, Växjö kommun
  Strandskyddsdispens för nybyggnad av bastu
 24. *SOLDATEN 8, Araby, Växjö kommun
  Bygglov för tillbyggnad av garage med carport
 25. *PAPRIKAN 6, Sandsbro, Växjö kommun
  Bygglov för nybyggnad av bostadshus och garage samt rivning av befintlig byggnation

Handlingar till sammanträdet kan hämtas på stadsbyggnadskontoret, Västra Esplanaden 18 eller kontakta nämndens sekreterare.

Protokollen finns tillgängliga tidigast 5 arbetsdagar efter att sammanträdet har ägt rum. Originalen förvaras på stadsbyggnadskontoret.

Här publiceras det senaste årets protokoll. Vill du ta del av äldre protokoll, kontakta stadsbyggnadskontoret.

Allmänheten är även välkommen att vara med under sammanträdet så länge ärenden gällande myndighetsutövning inte behandlas.

Förteckning över byggnadsnämndens ärenden läggs ut 5 dagar innan sammanträdet.

* = ärende som inte är öppet för allmänheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2017
Politik och demokrati