Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden 22 november 2017

Tid Onsdagen den 22 november 2017 klockan 14.00
Plats Kommunhuset, A-salen, Västra Esplanaden 18

Kultur- och fritidsnämndens ärenden

 1. Val av justeringsperson
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Informationsärenden - Förvaltningschefens information - Information från biblioteksavdelningen - Information från fritidsavdelningen - Information från kultur- och konstavdelningen - Ordförandens information
 4. Redovisning av delegeringsbeslut
 5. Ekonomisk rapport för kultur- och fritidsnämndens verksamheter t o m oktober 2017
 6. Sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden 2018
 7. Kultur- och fritidsnämndens internbudget för år 2018 och verksamhetsplan för åren 2019-2020
 8. Långsiktigt kulturstöd från år 2018
 9. Långsiktigt kulturstöd för år 2018: Musica Vitae
 10. Investeringsbidrag för år 2018
 11. Projektstöd för år 2018
 12. Driftbidrag till vissa föreningar 2018
 13. Lokal -och anläggningsstöd till vissa föreningar år 2018 för år 2017 års verksamhet - bidragstak
 14. Nybyggnad av sporthall och bibliotekslokaler i samband med om- och tillbyggnad av Lammhult skola KALLELSE Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-15 4 (4)
 15. Skrivelse från Växjös fotbollsallians angående Växjö kommuns avgifter för konstgräsplan och fotbollsföreningarnas möjligheter att bedriva barn- och ungdomsverksamhet
 16. Uthyrningspolicy
 17. Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2017
Politik och demokrati