Protokoll, kallelse och föredragningslista, kultur- och fritidsnämnden

Förteckning över kultur- och fritidsnämndens ärenden den 30 augusti 2017

Tid Onsdagen den 30 augusti 2017 klockan 14.00

Plats A-salen, Västra Esplanaden 18, Växjö kommunhus

Kultur- och fritidsnämndens ärenden

  1. Val av justeringsperson
  2. Allmänhetens frågestund
  3. Informationsärenden
  4. Redovisning av delegeringsbeslut
  5. Hyror och avgifter för år 2018
  6. Remiss av Regional kulturplan för Kronobergs län 2018-2020
  7. Skrivelse från Ricardo Chavez (KD) - Utöka kulturnattens längd
  8. Tillägg till delegationsordningen
  9. Övrigt
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2017
Politik och demokrati