Styrande dokument och rapporter, kultur- och fritidsnämnden

Reglementen för kultur- och fritidsnämnden
De reglementen som styr kultur- och fritidsnämndens verksamhet utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen. 

Biblioteksplan 2007-2010 reviderad 2012 och 2015
Styrdokument för biblioteksverksamheten i Växjö kommun.

Strategi för konstområdet i Växjö kommun
Strategidokument som ska ge kommunen och konstligets aktörer ett samlat och vägledande underlag för konstområdet och väsentliga proriteringar inom området.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2017
Politik och demokrati