Styrande dokument och rapporter - omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens vision och grundläggande värderingar - grunden för det fortlöpande arbetet med att utveckla Växjö kommuns omsorg och vård.

Reglemente för omsorgsnämnden - omsorgsnämndens reglemente. 

Ledningssystem för kvalitetöppnas i nytt fönster -en beskrivning av förvaltningens lednings- och styrsystem.

Vägledning LSS - en beskrivning av insatserna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och en vägledning för handläggning och utförande.

Vägledning SOL - en beskrivning av insatserna enligt socialtjänstlagen och en vägledning för handläggning och utförande.

Fortsatt arbete för sjuka äldre - handlingsplan för Kronobergs län 2015

Omsorgens delegationsordning

Patientsäkerhetsberättelse 2016 och Patientsäkerhetsplan 2017

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 januari 2018
Politik och demokrati