Protokoll, föredragningslista och kallelse - utbildningsnämnden

Här finns information om aktuellt möte i utbildningsnämnden.

Tid: 2017-11-15 Kl.14:00
Plats: A-salen, Kommunhuset

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds, om inte annat framgår, med allmänhetens frågestund högst 30 minuter.

Dagordning

 1. Val av justerare
 2. Fastställande av dagordning
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information verksamhet: Förvaltningsaktuellt och information från ledamöterna
 5. Information verksamhet: Centrumskolan retorikkampen
 6. Information verksamhet: Fagrabäckskolan First Lego League
 7. Information verksamhet: Östergårdskolan Elevcoach om cybermobbning
 8. Information verksamhet: Intraprenad årerrapport
 9. Information verksamhet: Verksamhetsplan
 10. Årsrapport 2017
 11. Extra satsningar 2018
 12. Resultatreglering 2015-2017
 13. Lokalärende: Braås förskola, fortsatt projektering
 14. Lokalärende: Sandsbro skola, byggnation
 15. Lokalärende: Ingelstad, paviljong på skoltomten
 16. Medborgarförslag: Förslag till ändring av start för begränsad vistelsetid i förskolan vid syskon i familjen
 17. Vänsterpartiet: Motion om genusutbildning i gymnasieskolan
 18. KS: Medborgarförslag om att rätta till samt tillsätta en utredning rörande lärarlönelyftet
 19. Bekräftelse av fullmakt avseende domstolsföreträdande i mål nr 4897-17 vid Förvaltningsrätten i Växjö
 20. Information Verksamhet: Handlingar för kännedom februari 2018
 21.  Information verksamhet: Rapportering av delegationsbeslut februari 2018
 22. Övriga frågor
 23. Information verksamhet: Elevärenden, februari 2018
 24. Skolpliktsärende: Vitesföreläggande

Handlingar till utbildningsnämndens sammanträde

Handlingar till utbildningsnämndens sammanträde 2018-02-07

Handlingar till utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Handlingar till utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-01-24

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Vill du ta del av protokoll från tidigare sammanträden - kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 februari 2018
Politik och demokrati