Protokoll, föredragningslista och kallelse - utbildningsnämnden

Information aktuell nämnd

Tid: 2017-06-21 14:00
Plats: A-salen, Kommunhuset

Utbildningsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund högst 30 minuter.

Dagordning

Det finns i dagsläget ingen fastslagen dagordning inför utbildningsnämndens kommande sammanträde.

Handlingar till utbildningsnämndens sammanträde

Det finns i dagsläget inga handlingar tillgängliga för utbildningsnämndens kommande sammanträde.

Handlingar till utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde

Handlingar till arbetsutskottets sammanträde 2017-08-23

Protokoll

Protokollen finns tillgängliga tidigast sju dagar efter att sammanträdet ägt rum. Originalen förvaras på utbildningsförvaltningens förvaltningskontor.

Vill du ta del av protokoll från tidigare sammanträden - kontakta nämndens sekreterare på telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017
Politik och demokrati