Styrande dokument och rapporter, utbildningsnämnden

Många lagar och regler styr skolors och förskolors verksamhet. Verksamhetens kvalitet utvärderas och följs upp kontinuerligt. Här hittar du lokala och nationella styrdokument samt rapporter som följer upp verksamheten.

Delegationsordning

Nationella styrdokument

Lokala styrdokument

Policydokument, rutiner och riktlinjer 

Rapporter och redovisningar

Utbildningsnämnden bildades den 1 januari 2015 genom en sammanslagning av gymnasienämnden och skol- och barnomsorgsnämnden. Här hittar du årsrapporterna för de två tidigare nämnderna.  

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2017
Politik och demokrati