Direktmöten

Ett direktmöte är till för de boende i ett specifikt bostadsområde, samhälle, by eller liknande. På mötet får allmänheten möjlighet att träffa kommunalråd och ledamöter i kommunstyrelsen och andra nämnder.

Tjänstemän och förvaltningschefer från olika förvaltningar deltar också.

Ett direktmöte är en dialog mellan medborgarna och förtroendevalda politiker. På frågor som kommer upp på mötet ska ett ”direkt” svar ges från de politiker eller tjänstemän som deltar på mötet.

Många säger att dessa träffar är betydelsefulla ur demokratisynpunkt. Efter varje direktmöte kan du läsa minnesanteckningarna som publiceras här.

Plats och datum för direktmöten 2017

Måndagen den 20 mars, Väster Direkt, se filmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Onsdagen den 29 mars, tema tillgänglighet, se filmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Torsdagen den 4 maj, Tävelsås, se filmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Måndagen den 25 september, Östra Lugnet, se filmenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Måndagen den 27 november, Rottne

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2017
Politik och demokrati