Elin Wägnerskolan

Vi bygger om lokalerna på Västerled (Storgatan 50 och 52) till en skola för cirka 500 elever i årskurs 4-9. Den har fått namnet Elin Wägnerskolan.

Vi började med att bygga om sju klassrum i Storgatan 52, så att några klasser kunde börja där höstterminen 2016.

Under hösten fortsatte vi med att bygga om Storgatan 50. Här blir det ett tillagningskök och matsal förutom olika skolsalar. Detta beräknas bli klart i oktober 2017 då ombyggnaden av stora byggnaden på Storgatan 52 tar vid. Vi bygger även om gymnastikdelen med omklädningsrum, som blir klart samtidigt med köket.

Landningsbanan som redan nu har sina lokaler i stora byggnaden kommer att vara kvar även i de ombyggda, men tanken är att de även ska hålla till i västra flygeln. Omsorgsförvaltningen, som idag hyr den andra flygeln, flyttar ut och även de lokalerna byggs om till utbildningsförvaltningen. Planen är att hela byggnationen ska vara klar när läsåret 2018/19 börjar.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Politik och demokrati