Förskolan Saga

Växjö är i stort behov av förskoleplatser och Vöfab bygger nu en ny förskola i Bäckaslövområdet på söder i Växjö. Förskolan har fått namnet Saga.

Vi började bygga i augusti 2016 och förskolan kommer att stå klar vid årsskiftet 2017/2018. Den blir i två våningsplan och kommer att inrymma tio avdelningar med plats för 160 barn. Den får också ett tillagningskök som även ska kunna förse andra förskolor med mat.

Vi bygger enligt certifieringen Miljöbyggnad, nivå Silver, och i september 2017 blev det klart att förskolan blivit certifierad. Enligt ett politiskt beslut byggs förskolan i trä.

Förskolan kommer att ligga på fastigheten Saga 1 i Bäckaslövområdet där det tidigare låg militärbaracker. Arean blir cirka 2 100 kvadratmeter och utemiljön knappt 5 000 kvadratmeter. Men söder om förskolan finns ett grönområde, som också kommer att vara fritt fram för barn och personal att använda.

Läs mer om vad som planeras i området Bäckaslöv

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Politik och demokrati