Kungsmadskolan

Kungsmadskolan är vår största gymnasieskola. Redan 2009 gick startskottet för den stora ombyggnaden av skolan. Under åren har vi sedan byggt om och till i två etapper, för att den ska utnyttjas effektivare och bli mer tillgänglig. Den har bland annat fått en ny huvudbyggnad och en mer tydlig och välkomnande entréplats mot Sandsbrovägen.

Nu är det dags för den sista delen där vi har börjat utreda ombyggnad för nytt produktionskök och ny matsal. Tanken är att köket och matsalen ska byggas i hörnan, som tidigare rymde administration och bibliotek. När det nya köket står klart kommer den nuvarande köksbyggnaden, som idag skymmer huvudbyggnaden att rivas. Om politiskt ok hela vägen och allt går enligt planerna ska bygget stå klart sommaren 2019.

Vi projekterar också för flytt av restaurangskolans utbildning och kök, till Kungsmadskolan. Den del som är aktuell är tidigare hantverk & designutbildningens lokaler. Om allt går vägen blir det en flytt under hösten 2018. Planen är då att köket på Ringsberg kommer att rivas för att lämna plats till andra verksamheter som ryms inom det pågående Ringsberg/Kristinebergsprojektet.

Tidigare har vi byggt till en ny byggnad i tre plan, som inrymmer huvudentré, galleria, administration samt bas- och grupprum. Den blev klar under maj månad 2014 och nominerad till Växjö kommuns byggnadspris 2014. Samtidigt renoverade vi i verkstadsdelen och biblioteket. Frisörprogrammet har flyttat dit.

Mer information om byggnationen på Kungsmadskolan.

Relaterade dokument

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 september 2017
Politik och demokrati