Stadshus och ny station

Växjö kommun, Vöfab och Jernhusen har gemensamt sett ett behov av ett stadshus och en ny station i Växjö, där ambitionen är att skapa en unik kombination av dessa.

Platsen för den nya byggnaden blir utmed norra stationsområdet vid nuvarande resecentrum. Planen är att beslut ska tas i kommunfullmäktige den 17 oktober och att den nya byggnaden står klar runt årsskiftet 2020/2021.

För att få fram den bästa lösningen och få in olika förslag på gestaltning anordnade vi en arkitekttävling, som pågick under hösten 2016. En jury gjorde sitt val och vinnaren blev White Arkitekter, med förslaget "Under ett tak". Sedan har White Arkitekter bearbetat det ursprungliga förslaget och gjort en del justeringar.

Huset blir en ny mötesplats i Växjö och en modern arbetsplats för kommunens medarbetare. Det vinnande förslaget är en byggnad i trä och glas av olika slag. Glaset kommer att ha olika funktioner, vissa partier har solceller som producerar el, andra har solskydd och övriga är transparanta eller färgade för att förstärka den bakomliggande fasaden i trä.

Byggnaden blir cirka 16 400 kvadratmeter, med en beräknad fördelning enligt nedan:

  • Stadshuset, 13 770 kvadratmeter. Växjö kommun har bedömt att det finns behov av ett nytt modernt stadshus för kommunens tjänstemän. Dagens kommunhus som är av äldre modell är ineffektivt, omodernt och har onödigt stora utrymmen. Det nya stadshuset ska kunna innehålla cirka 600 arbetsplatser och ett antal utrymmen för gemensamma funktioner.
  • Stationen, 1 850 kvadratmeter. Den nya stationen ska inrymma väntsal, butiker, restauranger med mera. Den ska utformas med resenärens bästa i fokus sett till de olika besöksgruppernas olika behov av service.
  • "Växjös vardagsrum", 780 kvadratmeter. Utöver stadshuset och stationen tillkommer detta allmänna utrymme som kommer att fungera som en social knutpunkt inomhus. Samtidigt ska utrymmet tillsammans med befintlig gång- och cykelbro koppla samman stadsdelarna centrum

Bakgrund

Växjö kommunhus är omodernt och energikrävande och kräver en upprustning.

De tekniska installationerna som exemplevis ventilation, vs och styr är väldigt dåliga i nuvarande kommunhus. Vi har därför gjort flera utredningar med kostnadsbedömningar som har presenterats, men man har sett att det blir billigare att bygga ett nytt hus.

2014 fick Vöfab i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om kommunhuset till lägenheter. Politikerna sa ja till ombyggnationen, och därmed började arbetet med ta fram underlag för nytt stadshus.

Tre förslag på plats för det nya stadshuset togs fram. Valet föll på norra stationsområdet.

2015 kom Jernhusen med i bilden, eftersom de är i behov av en större station. Då uppkom tanken med en kombinerad byggnad med stadshus och station.

Tidsplan

September 2017
Beslut om byggnationen i Vöfabs och Jernhusens styrelser.

17 oktober 2017
Byggnationen tas upp till beslut i Växjö kommunfullmäktige.

December 2017 - februari 2018
Ett tillfälligt resecentrum byggs.

Mars 2018
Nuvarande resecentrum rivs och bygget av stads- och stationhus startar.

Årsskiftet 2020/2021
Stadshuset och ny station står klara.

Längst ner på sidan under rubriken relaterade länkar hittar du svar på de vanligaste frågorna och mer information om Växjö stationsområde. Under relaterade dokument finns en broschyr som beskriver bygget av stads- och stationshuset.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2017
Politik och demokrati