Kulturprojekt

Föreningar och andra aktörer som bedriver kulturverksamhet kan söka bidrag för utveckling och förnyelse av kulturlivet.

Vem får söka?

En kulturaktör kan, i dialog med kultur- och fritidsförvaltningen, ansöka om stöd till större tidsbegränsade kulturprojekt.

Vad kan föreningen få bidrag för?

Stödets syfte är att ge reella möjligheter till utveckling och förnyelse av kulturlivet. Särskilt prioriteras projekt för och med barn och ungdomar och/eller projekt som karaktäriseras av nytänkande och utveckling. Endast sådana projekt som ej prövats tidigare kan komma ifråga.

När söker man?

Ansökan kan göras under hela året. Tid för utbetalning fastställs för varje enskild ansökan. Obligatorisk ekonomisk redovisning med uppgift om måluppfyllelse ska lämnas in senast två månader efter att projektet är genomfört.

Hur söker man?

Om du har frågor eller vill diskutera och utveckla en projektidé kontakta Anneli Welin, kultursekreterare, telefon 0470-410 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 februari 2018
Se och göra