Hemtjänst

Hemtjänst är till för att underlätta för dig om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd i ditt dagliga liv. Hemtjänst betyder att personal kommer och hjälper dig i ditt hem.

Du kan få hjälp med personlig omvårdnad, som till exempel hjälp med att klä på dig, sköta din hygien och hjälp vid måltider. Du kan också få hjälp med olika typer av service, som städning, tvätt och inköp eller få hjälp att komma ut på olika aktiviteter. Hemtjänsten anpassas efter dina behov och ska hjälpa dig att känna dig trygg i ditt eget hem. 

I begreppet personlig omvårdnad ingår att du som har stor fallrisk, är sjuk eller mycket orolig kan få tillsyn. Tillsyn innebär att någon ser till dig via besök, via telefonsamtal eller via trygghetskamera. Läs mer om e-tillsyn via trygghetskamera.

Hur får jag hemtjänst?

Du själv eller din företrädare ansöker om hemtjänst. Ansökan ska helst vara skriftlig och på vår ansökningsblankett eller via vår e-tjänst.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till hemtjänst. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver hjälp med. Ibland kan handläggaren behöva information exempelvis från en läkare.

Du får ett skriftligt beslut när utredningen är färdig.

Om dina behov ändras, det vill säga om du skulle behöva mer eller mindre hjälp, måste du meddela handläggaren om det. Då kommer beslutet om hemtjänst att prövas på nytt.

Om jag inte får hemtjänst?

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får hemtjänst, kan du överklaga beslutet. I det skriftliga beslutet finns information om hur det går till att överklaga. Din handläggare kan hjälpa dig med detta.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift för hemtjänsten. Hur stor avgiften blir beror på inkomst och hur mycket hjälp du behöver.

För att vi ska kunna räkna ut hur mycket du ska betala i avgift, får du lämna in inkomstuppgifter på en särskild blankett. Blanketten får du av handläggaren.

Du får ett beslut som talar om vad din avgift blir. Beslutet kan överklagas.

Omsorgsförvaltningens avgiftshandläggare kan lämna information om avgifter och hur du fyller i blanketten. De nås via Växjö kommuns kontaktcenter, telefon 0470-410 00.

Kan jag välja vem som ger mig hemtjänst?

Du kan välja om du vill få hjälpen av kommunen eller en privat utförare. Vilka valmöjligheter du har beror på var du bor. Du väljer genom att fylla i en blankett som du får du av handläggaren.

Handläggaren kontaktar den utförare du valt och berättar för dem vilken hjälp du har rätt att få. Den du valt kommer sedan att kontakta dig.

Utifrån vilket stöd du behöver, gör ni tillsammans upp en plan för hur, när och på vilket sätt du ska få hjälp. Målet är att du ska må bra, känna trygghet och få möjlighet att vara med och bestämma över det stöd och den hjälp du får.

Måste jag välja?

Du behöver inte välja vem som ska ge dig hjälpen. Om du inte väljer en leverantör blir du tilldelad en leverantör utefter en turordningslista.

Hur gör jag om jag vill byta utförare?

Om du vill byta utförare kontaktar du din handläggare på kommunen.

Tilläggstjänster

De privata utförare som kommunen valt att godkänna har också möjlighet att erbjuda tilläggstjänster. Om du väljer en tilläggstjänst får du själv betala hela kostnaden direkt till utföraren.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2017
Stöd och omsorg