Vad skriver personalen om mig?

Personalen skriver om det som är viktigt för att kunna ge dig bra stöd och hjälp. Vad som skrivs är olika beroende på vilken person det gäller och vilket behov av stöd och hjälp den personen har.

Personalen har enligt lag en skyldighet att dokumentera de insatser som de utför. Det kallas social dokumentation. Dokumentationen ska vara korrekt, väsentlig ändamålsenlig. Den ska också vara saklig och lätt att förstå.

Social dokumentation består av olika delar: genomförandeplan och social journal.

Vad är en genomförandeplan?

En genomförandeplan är en plan som beskriver hur de insatser som du blivit beviljad ska genomföras praktiskt. I planen står det också målet för den hjälp och det stöd du får.

Genomförandeplanen skrivs tillsammans med dig eller med någon som du vill ska representera dig, till exempel en släkting.

Vad är en social journal?

I den sociala journalen skrivs löpande anteckningar om viktiga händelser, till exempel om du tillfälligt avböjt stöd och hjälp.

Vem får läsa det som skrivs om mig?

Du har själv rätt att läsa den sociala dokumentation som rör dig. Kontakta enhetschefen eller din biståndshandläggare så hjälper de dig. Dina anhöriga eller andra närstående får läsa det som skrivits om dig, men du måste först godkänna att de får göra det.

För dokumentationen gäller sekretess. Det är bara den personal deltar i arbetet kring dig och som behöver informationen för att kunna utföra sitt arbete som får läsa det som skrivs om dig.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Stöd och omsorg