Hjälp mot missbruk

Har alkohol eller droger fått för stor plats i ditt liv? Vill du förändra din tillvaro?

Om du kommit fram till att du behöver hjälp men inte vet på vilket sätt, kan vi tillsammans diskutera vad som passar dig och din situation bäst. Vi erbjuder råd, stöd och behandling, daglig sysselsättning och social rehabilitering. Vi har också olika former av stödboende.

Det finns olika typer av behandlingar eftersom det finns olika behov. Vi erbjuder dig och dina närmaste behandling, antingen genom vår öppenvård eller på någon form av behandlingshem.

Välkommen till Behandlingsenheten - vår öppenvård för dig som är 20 år eller äldre

Vi vänder oss till dig som lever eller har levt nära någon med missbruks- eller beroendeproblem.

En behandling kan ske som ett samtal, individuellt, i grupp eller tillsammans med din familj.

Arbetssättet och tiden för hur länge en behandling pågår varierar beroende på ditt behov och dina förutsättningar.

Vi som arbetar på Behandlingsenheten har bred kompetens och lång erfarenhet av behandlingsarbete inom missbruks- och beroendevård. Vi har utbildning inom 12-stegsprogrammet, familjeterapi, psykodynamisk terapi (PDT), kognitiv beteendeterapi (KBT), återfallsprevention (ÅP) och haschavvänjningsprogrammet (HAP).

Våra grundtankar och vårt förhållningssätt är att:

  • varje människa har rätt till ett värdigt liv
  • varje människas behov och förutsättningar är unika
  • visa ömsesidig respekt i mötet möjliggöra bestående och sunda förändringar.

Familj-, föräldrar- och barnperspektiv är en naturlig del i all behandling.

Välkommen att kontakta oss om du vill fråga om något eller veta mer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2018
Stöd och omsorg