Vill du bli kontaktperson?

Är du intresserad och har möjlighet att ställa upp för någon som behöver extra personligt stöd? Du får ekonomisk ersättning.

Du som kontaktperson finns till hands för att stötta någon som har det svårt.  Du kan hjälpa till att bryta social isolering och ensamhet.

Ditt stöd består oftast i att ni träffas regelbundet på dag- eller kvällstid, några timmar i månaden. Ni kanske går en promenad, pratar eller fikar.

När du får ett uppdrag som kontaktperson skrivs ett avtal mellan dig och ansvarig nämnd.

Du får ekonomisk ersättning för det arbete du gör och för vissa kostnader du har i samband med ditt uppdrag. Dessutom får du handledning av en socialsekreterare.

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad och vill hjälpa till!

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2018
Stöd och omsorg