Boende för personer med funktionsnedsättning

Det finns olika former av boenden för dig som har en funktionsnedsättning och som har rätt till stöd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Bostad med särskild service

Bostad med särskild service finns i form av gruppbostad och servicebostad. I dessa båda boendeformer ingår omvårdnad och stöd och service utifrån dina individuella behov. Det ingår också fritids- och kulturaktiviteter i närmiljön. För övriga personliga och tillfälliga aktiviteter som till exempel resor, utbildningar eller familjeangelägenheter får du ansöka om tillfällig insats, till exempel ledsagarservice.

Gruppbostad

En gruppbostad är till för dig som har stort behov av tillsyn och omvårdnad. Här finns personal som kan hjälpa dig under hela dygnet.

I en gruppbostad finns det 5 till 6 lägenheter och en gemensam lokal för social samvaro.

Servicebostad

En servicebostad är till för dig som behöver viss tillsyn och omvårdnad, men som ändå klarar mycket själv. Du får tillgång till stöd från personal för det du har behov av hjälp med.

I en servicebostad är det flera lägenheter som ligger samlade i samma hus eller nära varandra. I närheten finns en gemensam lokal för social samvaro.

Annan särskilt anpassad bostad

En annan särskilt anpassad bostad är till för dig som behöver en lägenhet som är tillgänglighetsanpassad, till exempel med låga trösklar, hiss eller stort badrum.

Omvårdnad, stöd eller service ingår inte i boendet. Ditt behov av stöd får du till exempel genom personlig assistans eller hemtjänst. Detta får du ansöka om separat.

Vem kan få en bostad med särskild service eller en annan särskilt anpassad bostad?

Du som har en funktionsnedsättning och som har rätt till hjälp enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kan få ett sådant boende.

Hur får jag en sådan bostad?

Du själv eller din företrädare ansöker om insatsen. Din ansökan ska helst vara skriftlig och på vår ansökningsblankett eller via vår e-tjänst.

Vad händer med min ansökan?

När din ansökan kommer in till kommunen är det en handläggare som utreder om du har rätt till en bostad med särskild service eller en annan särskilt anpassad bostad. Handläggaren träffar dig för att samtala om vad du behöver hjälp med.

Du kan också behöva lämna ett intyg från exempelvis läkare eller psykolog. Du får ett skriftligt beslut när utredningen är färdig.

Om jag inte får någon bostad?

Om du får avslag på din ansökan, det vill säga att du inte får bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad, kan du överklaga beslutet. I det skriftliga beslutet finns information om hur det går till att överklaga. Har du frågor kan du kontakta din handläggare.

Vad kostar det?

Du betalar inte för den service och omvårdnad du får. Du får ett eget hyreskontrakt på din lägenhet och betalar hyra till hyresvärden. Du möblerar lägenheten med egna möbler och skaffar själv en hemförsäkring. Du betalar för din mat och dina personliga utgifter.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Stöd och omsorg