Allaktivitetshuset Kryddan

Vi erbjuder olika aktiviteter som är anpassade efter var och ens behov och förmåga.

Några exempel på aktiviteter är:

 • Hjälp med att planera vardagen
 • Stort utrymme för fysisk aktivitet i form av daglig motion i alla former: utevistelse, gymnastik, ridning samt bad
 • Skapande verksamhet - textil, vävning, handarbete
 • Socialt umgänge
 • Taktil beröring
 • Legoarbete (montering)

Vår vision är att

"Skapa grundläggande förutsättningar för ökad självständighet, medbestämmande, delaktighet och ansvar.”

Målgruppen är:

 • personer med förvärvad hjärnskada (LSS personkrets 2).
 • Personer med lindrig utvecklingsstörning som har speciella behov:
  autism eller autismliknande tillstånd,
  psykosociala störningar,
  känslomässiga störningar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Stöd och omsorg