Café Tufvan

På Café Tufvan bedrivs caféverksamhet med lättluncher.

Arbetsuppgifterna är bland annat att göra baguetter, göra pastasallader, värma och servera soppor och pajer.

Vi bakar, diskar, städar sköter cafékassan och allt annat som tillhör en caféverksamhet. Dessutom ansvarar vi för viss konferensverksamhet.

Huvuddelen av gästerna är studenter på universitetet, ca 80-120 gäster per dag.

Målet är att omsorgstagarna ska vara delaktiga i en öppen verksamhet, klara så mycket som möjligt självständigt och skapa sociala kontakter.

Målgruppen är personer med lindrig eller måttlig utvecklingstörning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Stöd och omsorg