Kompassen

Kompassen erbjuder flera olika aktiviteter som syftar till att ge omsorgstagarna en meningsfull dag.

Exempel på aktiviteter är:

  • Tvätt åt kommunens verksamhet.
  • Förpackning till företag.
  • Transporter till och från kommunala verksamheter och företag.
  • Kreativa uppgifter, till exempel målning, fotografering, skriva.

Målet är att varje omsorgstagare ska ingå i en gemenskap och ha möjlighet att delta i aktiviteter som är anpassade efter hans eller hennes intressen, behov och förutsättningar.

Målgruppen är personer med lindrig funktionsnedsättning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Stöd och omsorg