Kupan Vintage

Kupan Vintage är en second hand butik i samarbete med Röda korset där vi säljer allt från kläder till prylar.

Vi sorterar saker och kläder som skänks till välgörande ändamål. En del säljs i vår butik, mycket går till behövande ute i världen.

Vi hänger upp kläder,  prismärker och ansvarar själva för försäljning och kassa. Vi sköter själva de dagliga sysslorna såsom tvätt, disk, städ och handling. 

Vi har anpassad friskvård som till exempel promenader, gymnastik och pausgympa.

Målet är att omsorgstagarna ska klara sina arbetsuppgifter så självständigt som möjligt efter sina egna förutsättningar. Att bemöta kunder i affären ger social träning.

Målgruppen är personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Stöd och omsorg