Opalen

På Opalens dagliga verksamhet jobbar vi för att varje omsorgstagare ska få en innehållsrik och aktiv dag.

Vårt mål är att omsorgstagarna ska känna glädje genom rörelseträning och olika sinnesstimuleringar. Aktiviteterna ska ske i en positiv miljö och på omsorgstagarnas egna villkor.

Vi strävar efter att varje person ska genomföra sina aktiviteter så självständigt som möjligt. Detta blir möjligt genom rätt stöd och uppmuntran.

Dessa aktiviteter har vi:

  • Gympagrupp
  • Olika musikgrupper
  • Bunne musik (en särskild form av musik som är anpassad för personer med funktionsnedsättning)
  • Taktil stimulans
  • Plockövningar
  • Stadsbesök

Målgruppen är personer med grav utvecklingsstörning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Stöd och omsorg