Papperian

Vi handtillverkar papper på traditionellt sätt.

Av pappret gör vi kort med omsorgstagarnas bilder, lampskärmar, block, bordstabletter, inbjudningskort, visitkort med mera. Vi gjuter också blockljus i olika former.

Det vi tillverkar säljs i butiken i samma lokal.

Vi använder ett kassasystem bestående av dator med hjälpmedel som streckkodläsare och pekskärm med bilder.

Vid morgonkaffet planerar och bestämmer omsorgstagarna själva sina arbetsuppgifter. De ska känna sig viktiga och delaktiga i sitt arbete.

En gång i månaden, på omsorgstagarnas personalkonferens, har de möjlighet att framföra sina åsikter och komma med förslag på aktiviteter som vi diskuterar gemensamt.

Med läge mitt i stan har vi närhet till torghandel, lunch på stan, egna inköp och kulturella aktiviteter. Vi erbjuder också taktil stimulering och aktiviteter i naturen.

Målet är att omsorgstagaran ska bli mer självständiga genom att kunna fatta egna beslut, ta ansvar och samarbete.

Målgruppen är personer med lindrig eller måttlig utvecklingsstörning.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Stöd och omsorg